Het Hofker-Archief

Begin jaren negentig werd Seline Hofker, kleindochter van de oudste en enige broer van de schilder Willem Gerard Hofker (1902-1981), voor het eerst uitgenodigd door Maria Hofker-Rueter (1902-1999), de echtgenote van de kunstenaar, om haar te begeleiden naar de kijkdagen van een veilinghuis. Daar luistert zij met grote belangstelling naar de herinneringen die Maria haar vertelde toen zij een schilderij van haar man weer terugzag. Een foto van dat schilderij, met de herinnering erbij genoteerd, werd vanaf die tijd door Seline in een map bewaard. Deze map, die in de loop der jaren groeide met meer herinneringen en foto’s, vormt de basis voor het Hofker Archief.

Seline Hofker met schilderij, Hofker, Hofker Archief, Willem Gerard Hofker, Maria Hofker-Rueter

Inmiddels heeft Seline naast haar werk en gezinsleven meer dan duizend kunstwerken van W.G.Hofker vanuit zijn notitieboekje  Afgeleverd werk  én daarbuiten opgespoord, gefotografeerd en gedocumenteerd, resulterend in een beeldbank in chronologische volgorde. Samen met de handgeschreven aantekeningen die zij zoekt en heeft verzameld van zowel Willem als Maria in de vorm van brieven, dagboeken en foto’s , maar ook de herinneringen aan hen van hun vrienden, kennissen en geportretteerden, vormen deze een zeer nauwkeurig gedocumenteerd kunstenaarsleven.

Seline reisde meerdere malen door Europa en naar Bali om eigenhandig voormalige modellen van Hofker op te sporen en te interviewen, en deed dat met groot succes. Met dit alles wil zij het Hofker Archief zo compleet mogelijk maken, zodat het vandaag en in de toekomst gebruikt kan worden als bron waaruit de juiste informatie kan worden gehaald voor iedereen die geïnteresseerd is in de kunst en het leven van Willem Gerard Hofker en Maria Hofker-Rueter.

Hofker Archief, Seline Hofker, Willem Gerard Hofker, Hofker, Maria Hofker-Rueter, Balie

Heeft u informatie nodig, of bezit u een kunstwerk , foto of brief van Willem Hofker en of Maria Hofker-Rueter en wilt u dat dit werk wordt gedocumenteerd of opgenomen in het oeuvrearchief van de kunstenaars, neem dan gerust contact op met Seline Hofker via info@willemgerardhofker.com of telefonisch +316 242 676 08.

Seline Hofker in Balie, Hofker, Hofker Archief, Willem Gerard Hofker, Maria Hofker-Rueter, Indonesië
Seline Hofker op Balie, Hofker, Hofker Archief, Willem Gerard Hofker, Maria Hofker-Rueter, Indonesië

The Hofker archive

In the early 1990s, Seline Hofker, granddaughter of the elder and only brother of the painter Willem Gerard Hofker (1902-1981) was first invited by Maria Hofker-Rueter (1902-1999) the spouse of the artist, to escort her to the viewing days of an auction house. There she listens with great interest to the memories Maria told her as she saw the paintings by her husband back again. A photo of these paintings, with their memory noted with it, were kept by Seline in a folder. This folder, which grew over the years with more memories and photos, became the foundation for the Hofker Archive. 

Now, in addition to her work and family life, Seline has tracked down, photographed and documented more than a thousand works of art by W.G.Hofker, from his Delivered work  and beyond, resulting in an image bank in chronological order. Together with the handwritten notes that she is looking for and has collected from both Willem and Maria in the form of letters, diaries and photos with notes, but also the memories of their friends, acquaintances and those portrayed, these form a very accurately documented artist’s life. 

Seline traveled through Europe and to Bali several times to single-handedly track down and interview former models of Hofker, and did so with great success. With all this she aims to make the Hofker Archive as complete as possible so that it can be used today and in the future as a source from which the right information can be achieved for anyone interested in the life and art of, Willem Gerard Hofker and Maria Hofker – Rueter. 

Do you require information, or do you own a piece of art , photo or letter by Willem G. Hofker or Maria Hofker-Rueter and would you like this work to be documented or included in the artist’s oeuvre archive, please feel free to contact Seline Hofker at info@willemgerardhofker.com 
or by phone +31 (0) 6 242 676 08.

Seline Hofker met schilderij, Hofker, Hofker Archief, Willem Gerard Hofker, Maria Hofker-Rueter, Balie, Indonesië